Аян замын тэмдэглэл (2016.11.02 Лхагва №103 (2134))