Аян замын тэмдэглэл (2016.04.20 Лхагва №045 /2076/)