Аян замын тэмдэглэл (2016.01.27 Лхагва №011 (2042))