Аян замын тэмдэглэл (2016.05.25 Лхагва №060 (2091))